Φως ... περισσότερο φως!

Επιμορφωτική Διημερίδα για εκπαιδευτικούς Β/θμιας όλων των ειδικοτήτων
Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων
27-28 Φεβρουαρίου 2015

Ψηφιακό αποθετήριο διδακτικού/εκπαιδευτικού υλικού

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Εικονικό ταξίδι στο Παρίσι, πόλη του φωτός (Διδακτική πρόταση), Ελένη Χαρτζάβαλου

Η καθηγήτρια γαλλικών Ελένη Χαρτζάβαλου σχεδίασε και εφάρμοσε στο μάθημά της το ακόλουθο παιδαγωγικό σενάριο με ένταξη των ΤΠΕ σχετικά με την Πόλη του Φωτός. 
Στην παρουσίαση συμμετείχαν και οι μαθήτριες του Γ΄3 του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής, Έρση Παπακώστα και Ειρήνη Χατζηκακού.

Περίληψη διδακτικής πρότασης 

Η Διδακτική Πρόταση με θέμα ένα «Εικονικό ταξίδι στο Παρίσι, πόλη του φωτός» αποτελεί ένα παιδαγωγικό σενάριο με ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Απευθύνεται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκονται τη γαλλική γλώσσα και στοχεύει να ελκύσει την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα εμπλέκοντας τους στη μαθησιακή διαδικασία.
Αξιοποιώντας στη διδακτική πράξη τις δυνατότητες που προσφέρουν τα πολυμέσα, προτείνονται πέντε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής του προφορικού και γραπτού λόγου των μαθητών στη γλώσσα-στόχο, στην επίτευξη της διαπολιτισμικής προσέγγισης, καθώς και στη βιωματική και συνεργατική μάθηση.
Η αξιοποίηση και η χρήση των Νέων Τεχνολογιών και των ψηφιακών εργαλείων  στην παρούσα διδακτική πρόταση ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα των μαθητών,  αφού τους παρέχουν τη δυνατότητα να «μάθουν πράττοντας».
Τέλος, καλούνται οι μαθητές να αξιολογήσουν τις δημιουργίες των συμμαθητών τους (ετεροαξιολόγηση) καθώς και τις δραστηριότητες της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης μέσω ενός ερωτηματολογίου για τον μαθητή. 


Ελένη Χαρτζάβαλου elenihartz@gmail.com 
Καθηγήτρια Γαλλικών στο Π.Π.Γ/σιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου