Φως ... περισσότερο φως!

Επιμορφωτική Διημερίδα για εκπαιδευτικούς Β/θμιας όλων των ειδικοτήτων
Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων
27-28 Φεβρουαρίου 2015

Ψηφιακό αποθετήριο διδακτικού/εκπαιδευτικού υλικού

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Φως και χημεία, Δημήτριος Κόρακας

Ο χημικός Δημήτριος Κόρακας παρουσίασε τα φαινόμενα της χημειοφωταύγειας και της βιοφωταύγειας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου